Fagområder

UTDANNING

For å bli mikroflyger i Norge kreves det at man har bestått en legesjekk, med tilsvarende krav som f eks seilflygere.

Det krevers bestått teorieksamen i følgende fag: