Hvordan bli mikroflyger

Om mikroflybeviset

For å kunne fly mikrofly må man ha et mikroflybevis. Dette beviset utstedes av Norges Luftsportsforbund (NLF).
Et mikroflybevis er nasjonalt, men man kan normalt benytte det også i andre europeiske land.

Med mikroflybeviset (og nødvendige tillegg) i lommen kan man hoppe inn i i et moderne fly med opptrekkbart understell, autopilot og glasscockpit sammen med en passasjer og fare avsted flere tusen meter over bakken i 300 km/t nedover kontinentet eller langs Norges kyst! Man kan lande på store flyplasser som Gardermoen, Torp og Flesland, eller små gresstriper på jorder.
 

Tillegg til mikroflybevis;

-Gyldig legesjekk
-Typeutsjekk på den flytypen man skal fly (gjøres med at man flyr med instruktør til instruktøren mener at man er fortrolig med flytypen, samt en teoridel der man fyller inn diverse data om flytypen)
-Gyldig PFT (periodisk flygetrening). Hvert andre år må man ha en ny praktisk prøve og teoriprøve for å fornye sertifikatet
-Flydd mer enn et visst antall timer siste 2 år
-Hvis man vil ha med passasjer kreves det et visst antall avganger og landinger i løpet av den siste tiden ( I tilelgg til timekrav for å ta med passasjer samt egen praktisk og teoretisk prøve for dette)
-For å kunne operere i kontrollert luftrom ( som f eks på Jarlsberg, Torp, Rygge, osv) må man i tillegg ha et gyldig flytelefonibevis utstedt av luftfartstilsynet.  
-For å kunne fly i andre europeiske land kan det være nødvendig å innehnte forhåndsgodkjennelse av det enkelte lands myndighet
 

Hvor mye koster det å ta mikrobevis ?

Hvis vi antar at du bruker 25 timer som er minimumskravet og 10 timer "ekstra", totalt 35 flytimer til kr 1100 pr time blir det totalt 38500 kr for flytimer.
I tillegg kommer årsavgift i NLF/Jarlsberg mikroflyklubb, teorikurs, teoribøker, legesjekk og flytelefonisertfikat, tilsammen ca. 12 000 kr.
Så i alt, totalt ca 50 000 kr

Noen klarer å ta mikroflybeviset på minimum antall timer, spesiellt hvis man er ung og har noe flyerfaring fra før. Imidlertid vil de fleste bruke mer enn minimumstiden, gjerne 5-10 timer ekstra.

 

Hvor lang tid tar det ?

Det er fullt mulig å ta mikroflybeviset på en sesong. Typisk tar man da teorikurset og flytelefonisertfikatet på vinteren og den praktisk flygingen på vår/sommer/høst.

Det er verdt å merke seg at det tar lang tid å få tatt flytelefonisertfikatet, gjerne en 9 mnd til 1 år pga eksamensdatoer osv. så dette er noe v det første man må begynne med.

 

Hva kreves av meg?

Du må ha bestått legesjekken, være motivert, og villig til å bruke tid på flyging og forbredelser/etterarbeid til hver flytime, samt endel tid på teorien.

Vær oppmerksom på at det kreves uttømmende politiattest ifm. flytelefonisertfikatet.

 

Jeg ønsker å bli trafikkflyger, bør jeg ta mikroflysertfikat eller begynne rett på PPL(A) (privatflygersertfikat)?

I løpet av 2015 vil flere flyklubber tilby LAPL-A, som er et flysertifikat for småfly (Cessna 172, Piper Cherokee osv).

Slik det ser ut i dag kan man få godkjent 15 av totalt 30 flytimer hvis man har mikroflybevis, noe som gjør at man kan starte med å ta mikroflybevis, deretter bygge på med 15 timer for å få LAPL-A, deretter 15 nye timer for å få PPL-A, og hvis man er interessert i å gå videre kan man bruke PPL-A som basis i videre utdanning mot å ta trafikkflygersertikat.

Hvis det er kun store fly man er interessert i å fly, og ikke ønsker å fly mikrofly "på si" er det nok enklest å begynne rett på PPL-A  eller integrert utdannelse hvis man ønsker å bli trafikkflyger.

 

Jeg har allerede privatflysertfikat, hva kreves for å fly mikrofly?

Det kreves en utsjekk på noen få timer, i tillegg til noen teoriprøver. Se mikroflyhåndboken på NLF sine hjemmesider (http://mikro.nlf.no) for mer informasjon. Med dagens moderne mikrofly er det flere og flere privatflygere som velger å ta mikrofly utsjekk og bruke mikrofly som alternativ til de større flyene for rekreasjonsflyging.