Organisasjonsnummer: 984 179 006

Navn/foretaksnavn: JARLSBERG SPORTSFLYKLUBB

Organisasjonsform: Forening/lag/innretning

Forretningsadresse: Flyplassveien 6, 3170 SEM

Kommune: TØNSBERG

Registrert i Enhetsregisteret: 02.03.2002

Stiftelsesdato: 02.02.1990

Daglig leder: Kenneth Martinsen

Virksomhet/art/bransje: Fremme interesse og utøvelse av luftsport. 

Næringskode(r): 94.991  Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Sektorkode: 7000 Ideelle organisasjoner

Styre:
Styrets leder: Kenneth Martinsen

Nestleder:      Hermod Trana

Styremedlemmer: Kjell Rue, Lise Lindalen, Leon Teien (kass), Svein Egil Pay (sekr), Jan Erik Kvalheim

Varamedlemmer:  Stein Erik Lundblad og Freddy Fagervold

Signaturer: Styrets leder sammen med kasserer

Revisorer: Anders Haakestad og Odd Tore Onstad

Bankforbindelse DnB:   5082.07.06738

Vipps:  ..kommer