Sikkerhet i alle ledd…

Før piloter opererer med fly TIL / FRA ENJB, har fartøysjefen ansvar for å sette seg inn i de operative forholdene på ENJB, dette gjelder især:

BESØKENDE:

Informasjon

Flyplassinformasjon

Operativt

Restriksjoner

 

INN OG UTFLYGING ENJB

Inn-utflyvning-ENJB

Se landingskart bane 18 - 36;


Radiobruk på Jarlsberg

Frekvenser:  ENJB  122,300 Mhz..